Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Από τα πρώτα τους βήματα οι συλλογικοί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αναζήτησαν τη συμπαράσταση της επιστημονικής κοινότητας. Σε αυτό το πνεύμα, η ΚΕΔΚΕ και η ΤΕΔΚΝΑ δημιούργησαν το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.).ΝΕΟ!