Δημοσιότητα

Σε αυτό το χώρο καταχωρούνται οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και  οι αποφάσεις και πράξεις οικονομικού περιεχομένου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
 
 
23/11/2016
 
 
 
04/05/2012