f  t  in  l  y

Νέα

Θέμα: Ενημέρωση Κατακύρωσης του Έργου «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ Κυκλική οικονομία και ΤΑ Στερεά Απόβλητα – ΕΚΠΟΝΗΣΗ Οδηγού διαχείρισης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» με αριθμό πρωτοκόλλου 235/01.09.2016, Αρ. Προκήρυξης 235/01.09.2016

Σύμφωνα με τη με αρ. 41/01.11.2016 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΑ, το Έργο «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ Κυκλική οικονομία και ΤΑ Στερεά Απόβλητα – ΕΚΠΟΝΗΣΗ Οδηγού διαχείρισης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (Αρ. Πρωτ. 235/01.09.2016) ανατίθεται στην Ένωση Εταιρειών ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ΕΠΕΜ Α.Ε.) - «ΝΤΙ ΓΟΥΕΙΣΤ» ΕΠΕ (δ.τ. DWASTE ΕΠΕ).

 

patoulis synedrio volos3

Γ.Πατούλης: «Η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού έχει τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις με στόχο ισχυρούς Δήμους και ισχυρές τοπικές κοινωνίες οι οποίες θα αποφασίζουν μόνες τους για το συμφέρον των πολιτών»

Την ανάγκη ριζικής αναβάθμισης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο μοντέλο της διοικητικής οργάνωσης του κράτους αναδεικνύει η ειδική μελέτη που εκπόνησε η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και αφορά στην «Τριετή Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Τα βασικά σημεία της μελέτης παρουσιάστηκαν σήμερα από τον Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ΙΤΑ  Ι. Ψυχάρη, στο συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ στο Βόλο με θέμα την αλλαγή του Καλλικράτη και το νέο μοντέλο οργάνωσης του κράτους.  

Στη μελέτη επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, πως ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ είναι σαφώς υποβαθμισμένος ειδικά στον τομέα των συνολικών και φορολογικών εσόδων, ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και των δαπανών.

Ενδεικτικά αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση, ανάμεσα στις χώρες-μέλη της Ε.Ε με έσοδα που αντιστοιχούν στο 1,32% του ΑΕΠ, ενώ απογοητευτική είναι η εικόνα και στον τομέα των φορολογικών εσόδων, ως ποσοστού του ΑΕΠ, όπου η χώρα μας κατατάσσεται στην 14η θέση, από τις 19 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Παράλληλα η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι ουραγός και στον τομέα της είσπραξης των ανταποδοτικών τελών, ενώ στην τελευταία θέση είναι και σε ότι αφορά τις δαπάνες.

Προλογίζοντας την παρουσίαση της μελέτης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης επισήμανε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που έλαβε η ΚΕΔΕ και υλοποίησε σε συνεργασία με το ΙΤΑ, αποδεικνύει έμπρακτα πως η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού έχει θέσεις και εμπεριστατωμένες προτάσεις. «Η μελέτη  αποτελεί έναν οδηγό, μία αφετηρία συζήτησης για το ρόλο που πρέπει να έχουν οι Δήμοι στο νέο μοντέλο διοικητικής οργάνωσης του κράτους» πρόσθεσε.

Ήρθε η ώρα για την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας, που θα οδηγεί στη δημιουργία ενός  σύγχρονου, επιτελικού κράτους, με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, από την Κεντρική Κυβέρνηση προς την Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους. Ήρθε η ώρα, οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για τον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στόχος μας είναι, υπογράμμισε ο κ. Πατούλης, αυτές οι βασικές θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν στο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις αρχές Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, να αξιοποιηθούν από την κυβέρνηση, προκειμένου να ικανοποιηθεί το διαχρονικό ζητούμενο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων.   

Στη μελέτη αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, οι στρατηγικοί στόχοι και το αναπτυξιακό όραμα της ΚΕΔΕ για το νέο μοντέλο οργάνωσης του κράτους.

Επιπρόσθετα προτείνονται ειδικές πολιτικές σε όλους τους τομείς, με έμφαση  στην ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής και στην ενεργοποίηση της συμμετοχικής διαδικασίας, ενώ αναδεικνύεται η  ανάγκη της επαρκούς χρηματοδότηση του νέου μοντέλου οργάνωσης των Δήμων, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.

Ειδικότερα σύμφωνα με την μελέτη προτείνονται τα εξής:

1.                  Η αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας, με βάση την αρχή της επικουρικότητας και εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και του ενιαίου σκοπού των δημόσιων πολιτικών

2.                  Φορολογική αποκέντρωση με ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας, αύξηση της αντιληπτότητας του φόρου και με ενίσχυση της τοπικής λογοδοσίας και ελέγχου

3.                  Εγκαθίδρυση ενός νέου μηχανισμού είσπραξης τοπικών εσόδων, που θα είναι διακριτό από το φορολογικό μηχανισμό του κράτους, για την άμεση είσπραξη των εσόδων που αναλογούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και με ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας

4.                  Ενίσχυση των δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με χρήση της τεχνολογίας επικοινωνίας που να ευνοεί τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών, ενημέρωση, διαφάνεια και έλεγχο στις αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης

5.                  Εγκαθίδρυση συστήματος μητροπολιτικής διοίκησης στις μεγάλες πόλεις και εξειδίκευση ειδικών μορφών διοίκησης μικρών Δήμων στα νησιά και στις ορεινές και απομεμακρυσμένες περιοχές

6.                  Κατοχύρωση της καταστατικής θέσης των αιρετών και του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση

7.                  Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης με την εκπόνηση ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

8.                  Ενίσχυση των δομών της κοινωνικής οικονομίας με μεγαλύτερη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και ενίσχυση του ρόλου της στο συντονισμό των πολιτικών όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται τοπικά

9.                  Θεσμοθέτηση μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση

10.             Διαμόρφωση πλαισίου και παροχή κινήτρων διαβαθμικής και διαδημοτικής συνεργασίας και συνεργασίας πόλεων στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας πολυχωρικής συνεργασίας.

 

Η μελέτη του ΙΤΑ στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Τριετής Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

 

 patoulis synedrio volos

 Συνέδριο της ΚΕΔΕ στο Βόλο με θέμα «Αλλαγή του Καλλικράτη-Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» 

 

Με κεντρικό μήνυμα «Ισχυροί Δήμοι, για Δυνατή Ελλάδα» ξεκίνησε το ειδικό θεματικό συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ στο Βόλο, με αντικείμενο την αλλαγή του Καλλικράτη και το νέο μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους.

photo kede 1 12.10

Γ. Πατούλης: «Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο, επιτελικό κράτος με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων προς την Αυτοδιοίκηση και προτεραιότητα στο τοπικό επίπεδο με βάση την αρχή της εγγύτητας και της επικουρικότητας. Συμμετέχουμε στον εθνικό διάλογο αλλά επιμένουμε στις κόκκινες γραμμές που έχουμε θέσει»

Παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία της μελέτης του ΙΤΑ με τις θέσεις της ΚΕΔΕ για την «Τριετή Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

press patoulis

Παρουσίαση των βασικών σημείων της σχετικής επιστημονικής μελέτης του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης και ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ΙΤΑ Ι. Ψυχάρης θα παραχωρήσουν Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 12.00, στην ΚΕΔΕ (Ακαδημίας και Γενναδίου 8).

patoulis ita ds1

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ι.Τ.Α | Πέμπτη 29.09.2016

 

Γ. Πατούλης: Σταθμός για την αυτοδιοίκηση και την πολιτεία οι μελέτες του Ι.Τ.Α 

Υπό την προεδρία του προέδρου της ΚΕΔΕ και του ΙΤΑ Γιώργου Πατούλη, συνεδρίασε την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου το Δ.Σ του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Technical Assistance ProjectΠραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 08/09/2016 και την Παρασκευή 09/09/2016 στο Υπουργείο Εσωτερικών η έναρξη των εργασιών του προγράμματος με τίτλο: «Technical Assistance Project on Institutional Enhancement for Local Governance in Greece»  που χρηματοδοτείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχει στο Πρόγραμμα ως εταίρος, όπως επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών, η ΕΕΤΑΑ και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2018 και στοχεύει στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων του Ελληνικού κράτους και ειδικότερα:

Α. στην παροχή προτάσεων πολιτικής με στόχο την καλύτερη κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων διακυβέρνησης και στην καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων

Β. την ενδυνάμωση των δομών και την ανάπτυξη των ικανοτήτων με σκοπό η τοπική αυτοδιοίκηση να παρέχει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες της.

patoulis gemesi

Γ.Πατούλης-Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Επιβάλλεται να ενωθούμε όλες οι Αυτοδιοικητικές Ενώσεις των Ευρωπαϊκών χωρών και να συνεργαστούμε για τη διαμόρφωση πολιτικών που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών»

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Βουδαπέστη συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Ουγγαρίας κ. Gyorgy Gemesi.

patoulis budapest

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Βουδαπέστη, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας Γ. Κουκουμζή.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, θέματα που σχετίζονται με τους Έλληνες της ομογένειας, πολιτιστικά ζητήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, με αφορμή και την καθιέρωση της παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας καθώς και οι τρόποι προώθησης του Ελληνικού Πολιτισμού στα γραφεία της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας.

 

patoulis samos meleth

Παρουσιάστηκε η μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για τις επιπτώσεις του προσφυγικού ζητήματος στην κοινωνία, την οικονομία και τον τουρισμό

«Είναι αναγκαία η διαμόρφωση ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης με βασική προϋπόθεση την ένταξη των Δήμων στα εθνικά όργανα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, για τη διαχείριση και ένταξη των προσφυγικών πληθυσμών».

patoulis samos kleisimo

Με κεντρικό μήνυμα ότι το «κλειδί» για τον αποτελεσματικό συντονισμό του προσφυγικού ζητήματος είναι η συνυπευθυνότητα Κυβέρνησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων, ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη συμμετοχή το τριήμερο συνέδριο  για το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ στη Σάμο.

meleth ita metanasteytiko

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η καταγραφή της σημερινής κατάστασης σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και οι θέσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών και τις πολιτικές ένταξης περιλαμβάνονται πρώτο μέρος της  μελέτης  που παρουσιάστηκε σήμερα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Σάμο.

Ταυτότητα

ΙΤΑ
Διοικητικό Συμβούλιο
Επιστημονικό Συμβούλιο
Αγκαιότητα
Πρόγραμμα Δράσης

Μελέτες ΙΤΑ

Προγράμματα

Νέα

 

Δημοσιότητα

 

 

Βιβλιοθήκη

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Newsletter

   

Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα