f  t  in  l  y

Προγράμματα

Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής Juncker, η μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία μιας «Συνδεδεμένης Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς» και ενός «Χώρου Δικαιοσύνης και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που Βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη» και την εφαρμογή της το 2018 που χρειάζεται αποτελεσματική και ομοιόμορφη προετοιμασία.


Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς 
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Επιμελητήρια 
Κεντρική Κυβέρνηση 
Κοινοβουλευτικά Σώματα 
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις 
Διεθνείς Οργανισμοί 
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1,000,000

                                               

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 11/01/2018


Σημείο Επαφής ΚΕΔΕ (για Εύρεση Συνεργασιών)

Θεοδώρα Ζαχαριά

Τηλ. 2103250300

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δικτυακός Τόπος Πρόσκλησης

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdat-trai-ag-2017.html

Ο γενικός στόχος του ENI CBC MED 2014-2020 είναι η προώθηση της δίκαιης, ισότιμης και βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να προωθήσει τη διασυνοριακή ολοκλήρωση και να αξιοποιήσει τα εδάφη και τις αξίες των συμμετεχουσών χωρών.

Το πρόγραμμα θα επιτύχει τον γενικό του στόχο μέσω δύο πρωταρχικών στόχων, τεσσάρων θεματικών στόχων και έντεκα προτεραιοτήτων:

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι:


Α) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των προσώπων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για εγκληματικότητα (προτεραιότητα των διαδικαστικών δικαιωμάτων) και


Β) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (προτεραιότητα των δικαιωμάτων των θυμάτων).

Η παρούσα πρόσκληση θα αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση εθνικών ή διακρατικών σχεδίων με στόχο:
1. Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού στην κοινωνία και προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ.

2. Προώθηση της διαχείρισης της πολυμορφίας στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα: προσδιορισμός των υφιστάμενων πρακτικών, μέτρηση των οφελών διαχείρισης της ποικιλομορφίας και ευαισθητοποίηση. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες ενδέχεται να συνδέονται με την έναρξη και την εφαρμογή Χάρτων Ποικιλομορφίας.
3. Καταπολέμηση των διακρίσεων των Ρομά μέσω: δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση των επιβλαβών στερεοτύπων των Ρομά και, ως εκ τούτου, στη στήριξη της ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία. Να εντοπίσουν και να ανταλλαχθούν καλές πρακτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά, ιδίως στην εκπαίδευση και τη στέγαση, και να προωθήσουν την ενδυνάμωση των Ρομά (νεολαία και γυναίκες) καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία ενσωμάτωσης των Ρομά.

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη σχεδίων που συμβάλλουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας. Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων μπορούν να διερευνήσουν τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και μορφών συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινοτήτων και των διεθνών οργανισμών και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης. Ενώ οι προτάσεις δεν χρειάζεται να είναι διακρατικές, η προστιθέμενη αξία των σχεδίων που αφορούν οργανισμούς από περισσότερες από μία συμμετέχουσες χώρες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Προτεραιότητες αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι:
1.1 Πρόληψη της βίας με βάση το φύλο: Η έμφαση δίνεται στην πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή στην αλλαγή κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών, προκειμένου να τερματιστεί η ανοχή όλων των μορφών βίας.
1.2 Προστασία και υποστήριξη των θυμάτων βίας λόγω φύλου και βίας κατά των παιδιών.
1.3 Ο συντονισμός και / ή η προσαρμογή των υπηρεσιών στήριξης για τη σεξουαλική βία και τη βία με βάση το φύλο θα συμπεριλαμβάνουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες (παιδιά, γυναίκες, LGBTQI άτομα, νέους άνδρες και αγόρια).
1.4 Θεραπεία των δραστών, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη.
1.5 Εθνικά πλαίσια συντονισμού ή σχέδια δράσης για τη βία κατά των παιδιών (υποστήριξη των κρατών μελών και άλλων παραγόντων) που θα υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών πλαισίων συντονισμού για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών.

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα της μόδας και του τουρισμού μέσω εκκολαπτηρίων (incubators) που ενσωματώνουν δημιουργικές, καλλιτεχνικές και σχεδιαστικές δεξιότητες από τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες με τεχνολογία και άλλη σχετική τεχνογνωσία.

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα της μόδας και του τουρισμού μέσω εκκολαπτηρίων (incubators) που ενσωματώνουν δημιουργικές, καλλιτεχνικές και σχεδιαστικές δεξιότητες από τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες με τεχνολογία και άλλη σχετική τεχνογνωσία.

Ο ειδικός στόχος των υποστηρικτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά είναι η υποστήριξη σχεδίων στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά όσον αφορά τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας και πρόληψης του εγκλήματος που συνδέονται στενά με τον γενικό στόχο του προγράμματος, που δεν καλύπτονται από το Εργαλείο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ή από το τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας ( 2014-2020).

Οι δημιουργικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό κενό δεξιοτήτων στη διέλευση της δημιουργικότητας και της τεχνολογίας. Η δράση αυτή, που παρέχεται από την Creative Europe, στοχεύει στην προώθηση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης σε μεταπτυχιακά προγράμματα και πανεπιστημίων, προωθώντας διατομεακά προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν την τεχνολογία με τις τέχνες.

 

Urbact III

Το URBACT III είναι η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας που χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) καθώς και από τα κράτη μέλη. Θα διαρκέσει καθ'όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα σήμερα. Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγματα με Ελληνική όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην διαμόρφωση και άσκηση αστικής πολιτικής στην Ευρώπη.

European Commission

Πρόσκληση με τίτλο

Αccess to justice and support of victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators με Κωδικό REC-RDAP-VICT-AG-2016

στα πλαίσια του Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Ειδικός στόχος Δάφνη – για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, καθώς και την καταπολέμηση της βίας ενάντια σε άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο, σε συγκεκριμένες ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων. Ο στόχος περιλαμβάνει και την προστασία των θυμάτων τέτοιων μορφών βίας.

European Commission

Πρόσκληση με τίτλο

Educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based violence με Κωδικό REC-RDAP-AWAR-AG-2016

στα πλαίσια του Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Ειδικός στόχος : Δάφνη – για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών , καθώς και τη βία ενάντια σε άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο , σε συγκεκριμένες ομάδες σε κίνδυνο βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, και την προστασία των θυμάτων τέτοιων βία.

Ποσοστό συγχρηματοδότησης:80%

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εξής φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Σύνδεσμοι/Σωματεία Επιμελητήρια Κέντρα Κατάρτισης Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Οργανώσεις Καταναλωτών Μεγάλες Επιχειρήσεις

European Commission

Πρόσκληση με τίτλο

Sports actions – Collaborative partnerships με Κωδικό EAC/A03/2016

στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+

Οι συνεργασίες προσφέρουν την ευκαιρία να αναπτύξουν, να μεταφέρουν ή/και να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές σε διαφόρους τομείς σχετικά με τον αθλητισμό και φυσικές δραστηριότητες μεταξύ διαφόρων οργανώσεων και φορέων και συμπεριλαμβάνουν κυρίως δημόσιες αρχές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αθλητικές οργανώσεις, οργανώσεις που σχετίζονται με αθλητισμό και εκπαιδευτικούς φορείς.

Ποσοστό συγχρηματοδότησης:Μέγιστη χρηματοδότηση: 500 000 EUR, Μέγιστο 80% από το συνολικό επιλέξιμο κόστος

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εξής φορείς: Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

European Commission

Πρόσκληση με τίτλο

Framework Partnership Agreement with a European policy network on teachers and school leaders με Κωδικό EAC/S29/2016

στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου σχετικών οργανισμών (φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες, ερευνητές και ενδιαφερόμενοι φορείς) για την προώθηση της συνεργασίας, τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικής σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, για να υποστηρίξουν το έργο της πολιτικής της Επιτροπής, για τους εκπαιδευτικούς και τους επικεφαλής των σχολείων.

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75%

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εξής φορείς: Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Σύνδεσμοι/Σωματεία Κέντρα Κατάρτισης Κεντρική Κυβέρνηση

European Commission

Πρόσκληση με τίτλο

Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background με Κωδικό EAC/S28/2016

στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να στηρίξει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο σχετικών οργανισμών (φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες, ερευνητές και ενδιαφερόμενους φορείς – συμπεριλαμβανομένων αυτών με μεταναστευτική καταγωγή) για την προώθηση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της εφαρμογής πολιτικής σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση παιδιών και νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη σχολική εκπαίδευση.

Ποσοστό συγχρηματοδότησης:75%

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εξής φορείς: Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Σύνδεσμοι/Σωματεία Κέντρα Κατάρτισης Κεντρική Κυβέρνηση

European Commission

Πρόσκληση με τίτλο

Ενσωμάτωση Πολιτών Τρίτων Χωρών (Integration of Third-Country Nationals  μεΚωδικόAMIF-2016-AG-INTE-01)

στα πλαίσια του

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω συνεργασιών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών (δήμοι) και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Ποσοστό συγχρηματοδότησης:90%

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εξής φορείςΙδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί

European Commission

Πρόσκληση με τίτλο

Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of the key competences με Κωδικό EAC/S07/2016

στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να στηρίξει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο σχετικών οργανισμών (φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες, ερευνητές και ενδιαφερόμενους φορείς – συμπεριλαμβανομένων αυτών με μεταναστευτική καταγωγή) για την προώθηση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της εφαρμογής πολιτικής σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας το έργο της Επιτροπής σχετικά με τις βασικές ικανότητες και τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εξής φορείς: Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Σύνδεσμοι/Σωματεία Κέντρα Κατάρτισης Κεντρική Κυβέρνηση

European Commission

Πρόσκληση με τίτλο

European Solidarity Corps – occupational strand (ΚωδικόςVP/2016/018)

στα πλαίσια του

Προγράμματος για την απασχόληση & την κοινωνική καινοτομία (Employment and Social Innovation (EaSI) programme )

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι η διασυνοριακή τοποθέτηση για επαγγελματικό σκοπό. Η δράση κάτω από το πλαίσιο της πρόσκλησης έχει ως στόχο να προσφέρει αμειβόμενες ευκαιρίες εργασίας στους νέους υπηκόους της ηλιακής ομάδας 18 έως 30, σύμφωνα με τις αξίες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, σε χώρες της ΕΕ εκτός της χώρας διαμονής τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο γενικός στόχος είναι να δοκιμαστούν και να εφαρμοστούν διαδικασίες επιλογής και αντιστοίχισης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή τοποθέτηση των νέων ανθρώπων.

Ταυτότητα

ΙΤΑ
Διοικητικό Συμβούλιο
Επιστημονικό Συμβούλιο
Αγκαιότητα
Πρόγραμμα Δράσης

Μελέτες ΙΤΑ

Προγράμματα

Νέα

 

Δημοσιότητα

 

 

Βιβλιοθήκη

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Newsletter

   

Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα